Thursday, September 4, 2008

Streamline - Några månader senare

En av 49lights produkter är Streamline som hjälper webbshoppar att möta sina användare bättre. Vi har precis utvärderat en av våra första kunder och kan konstatera att webbshoppens försäljning har ökat markant (några exakta siffror får jag inte ge men vi talar om en mycket stor försäljningsökning)!

Streamline påbörjas med en grundlig inventering av hela webbshoppen med förslag på förbättringar. Därefter föreslår vi en Streamline-produkt som passar webbshoppen och ger den utökad funktionalitet. Med hjälp av riktigt vass informationsutvinning kan vi gruppera kunderna efter intresse och smak, och därmed också se till att varje besökare får se de produkter som intresserar honom/henne i varje steg av sitt webbshopsbesök. Man kan säga att vi ger alla webbshoppar tillgång till teknik som tidigare var förbehållen stora drakar som Amazon.

Kul att se att Streamline fungerar bra!

No comments: