Tuesday, September 9, 2008

Flashen continued...

Nu har jag jobbat vidare med min härliga Flash under ytterligare några timmar. Tydligen så kunde man inte riktigt lita på vad man såg i Flash-IDE'n under preview, så jag fick skriva om alla animationerna. Men som sagt, jag börjar greppa Flash/Actionscript alltmer.Nu finns iaf den kära flashen till allmän beskådan (den ovan är givetvis förminskad) på Shoppinggatan.se

No comments: