Thursday, April 23, 2009

Med ett öppet API kan funktionsnedsatta Twittra!

Jag fullständigt älskar öppna apier (och jag tror att de gillar mig också). De främjar snabb utveckling och låter oss skapa verktyg för att på bästa möjliga sätt utvinna rätt information för rätt tillfälle. Vi finns här för att göra gott, och har inte så många år på oss, och som vanligt kan samarbete hjälpa oss att nå vår fulla potential.

För Twitter är deras öppna API en förutsättning för deras framgångar, men artikeln om "Twittertelepati" på Wired (hittad via Jardenberg) ger mig rysningar! Neuroforskare vid universitetet i Wisconsin har kopplat ihop en textredigerare, som styrs med hjärnans elektromagnetiska vågor, med just Twitter. Själva apparaten är förvisso imponerande, men den känns som en naturlig utveckling inom medicinteknik. Att koppla den till Twitter däremot, är hur coolt och imponerande som helst!

Kopplingen är förvisso inte svår, men tanken att personen med behov av apparaten för kommunikation helt plötsligt får tillgång till sociala nätverk är fantastisk. Höjningen av livskvalitet och möjligheten att kommunicera på lika villkor finns ju där. Visst är det smått fantastiskt!

Så för att sammanfatta: Ett öppet api behöver inte bara innebära att man främjar asynkront samarbete, utvecklare emellan, utan kan innebära att man gör något riktigt gott för världen! Karma++ på Twitter!

No comments: