Sunday, May 24, 2009

Amazon EC2 - nu är vi uppe och rullar

Nu har vi äntligen tagit klivet fullt ut och efter en veckas provtid och en vecka av mindre justeringar så ligger nu Shoppinggatan helt på EC2.
Som jag har beskrivit tidigare finns det många anledningar som gör Amazon till en lämplig host för Shoppinggatan. Skalbarheten, enkelheten, låga priser på såväl datorkraft som utrymme gör det helt enkelt tryggt för oss att välkomna nya kunder, nya produkter och nya språk.

No comments: