Saturday, January 10, 2009

Intressanta länkar om Amazon EC2

Här är några osorterade länkar om Amazon EC2 som jag tyckte var vettiga när jag satte upp lamp-miljöer:

Running MySQL on Amazon EC2 with Elastic Block Store

Exploring Amazon EC2 for Scale-out Applications

Setting Up MySQL on an EC2 AMI

Deploying a MySQL Database Using EC2

Memcached

How to create an EC2 AMI

putty, pscp osv

Säg gärna till om ni har tips på andra bra resurssidor.

No comments: